Main Menu

Login Form

Budowa hali stalowej krok po kroku

Jak powstają hale stalowe?

  • Projekt hali stalowej. W pierwszym etapie prac konieczne jest wykonanie projektu, który będzie uwzględniać rodzaj konstrukcji oraz jej przeznaczenie. Hale stalowe mogą pełnić różne funkcje i wykorzystywane są w różnych branżach. Mogą stanowić przestrzeń produkcyjną, magazynową, służyć jako obiekt sportowy lub handlowy. Możliwości jest wiele. Projektant musi uwzględnić indywidualne potrzeby inwestora, aby konstrukcja została optymalnie przystosowana do późniejszych zastosowań.

  • Wymagania formalnoprawne. Przed przystąpieniem do budowy należy dopełnić też wszystkich niezbędnych kwestii formalnych. Dotyczą one m.in. wykonania stosownych badań gruntu, spełnienia niezbędnych warunków dotyczących zabudowy terenu, uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania przyłączy itd.

  • Przygotowanie gruntu do budowy. Faza wykonawcza rozpoczyna się od robót ziemnych. Polegają one na przygotowaniu gruntu pod budowę.

  • Budowa fundamentów. Również w przypadku hal stalowych konieczne jest wykonanie odpowiednich fundamentów, które będą w stanie wytrzymać obciążenia konstrukcji. W przygotowanych fundamentach wywiercane są otwory, które służą do zakotwiczenia elementów hali.

  • Stawianie elementów hali. W kolejnym etapie tworzony jest szkielet całej konstrukcji, który powstaje ze słupów stalowych.Następnie mocowane są płyty służące jako ściany i dach. Oba te etapy odbywają się z zastosowaniem dźwigów.

  • Prace wykończeniowe. Ostatni etap prac polega na dostosowaniu hali stalowej do użytku.

Copyright © 2019, ARGONAT. All Rights Reserved.